Arxiv Bölmələri: Xəbərlər

Görkəmli sərkərdənin 120 illik yubileyi ilə əlaqədar elmi konfrans

Cəmşid Naxçıvanski bacarıqlı sərkərdə kimi şərəfli döyüş yolu keçib. O, Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda aparılan mübarizələrdə göstərdiyi şücaətlərlə milli hərb sənəti tarixinə dəyərli töhfələr verib. Böyük sərkərdənin ölkədə yüksəkixtisaslı hərbçi kadr hazırlığı sahəsində zəngin fəaliyyəti təqdirəlayiqdir. Cəmşid Naxçıvanski 1930-cu illərin ağır

Tanınmış alimin 60 illik yubileyi qeyd оlunub

    AMEA Naxçıvan Bölməsinin Biоresurslar Institutunun direktоru, biоlоgiya elmləri dоktоru, AMEA-nın müxbir üzvü, prоfessоr Tariyel Talıbоvun anadan оlmasının 60 illik yubileyi münasibəti ilə AMEA Naxçıvan Bölməsində tədbir keçirilib. Tədbiri AMEA Naxçıvan Bölməsinin sərdri, akademik Ismayıl Hacıyev açaraq 60 yaşlı alimin

Информационное письмо НАХЧЫВАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА проводит в г. Нахчыване 27-28 июня 2014 года МЕЖДУНАРОДНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ «АВТОНОМИЯ НАХЧЫВАНА – ИСТОРИЧЕСКОЕ ДОСТИЖЕНИЕ»

Уважаемые коллеги! В этом году исполняется 90 лет со дня образования Нахчыванской Автономной Республики. В связи с постановлением Председателя Али Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики от 17 января 2014 года Нахчыванское отделение НАНА, Нахчыванский Государственный Университет, Нахчыванский Институт Учителей и Нахчыванский

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI NAXÇIVAN BÖLMƏSİ NAXÇIVANIN MUXTARİYƏTİ TARİXİ NAİLİYYƏTDİR BEYNƏLXALQ KONFRANS (Naxçıvan, 27-28 İyun 2014 )

Hörmətli elm adamları! Bu il Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 90 ili tamam olur. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədrinin 17 yanvar  2014-cü il tarixli sərəncamına uyğun olaraq  AMEA Naxçıvan Bölməsi, Naxçıvan Dövlət Universiteti, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu və Naxçıvan Özəl Universitetinin

NAKHCHIVAN SECTION OF NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF AZERBAIJAN

NAKHCHIVAN`S AUTONOMY IS A HISTORICAL ACHIEVEMENT INTERNATIONAL CONFERENCE (Nakhchivan, 27-28 June, 2014)           Respected scientists! This year the 90th  anniversary of the establishment of Nakhchivan Autonomous Republic. According to the executive order of Chairman of Supreme Mejlis of Nakhchivan Autonomous

Elmin İnkişafı Fondu növbəti regional məsləhət seminarını Naxçıvanda keçirmişdir.

Seminarda AMEA Naxçıvan Bölməsinin, Naxçıvan Dövlət Universitetinin, Müəllimlər İnstitutunun, Özəl Universitetin və digər qurumların əməkdaşları iştirak etmişlər. Seminarı giriş sözü ilə açan AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri akademik İsmayıl Hacıyevtədbirin əhəmiyyətindən söhbət açmış, ümummilli lider Heydər Əliyevin müasir Azərbaycanda elm, təhsil

“Naxçıvan tarixi” çoxcildliyi nəşrə hazırlanır.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsində “Naxçıvan tarixi” çoxcildliyinin I cildinin nəşrə hazırlanması istiqamətində görülən son işlərlə əlaqədar İşçi qrupunun növbəti müzakirəsi keçirilib. Naxçıvan Muxtar Respublika Ali Məclisi Aparatının rəhbəri Əli Həsənovun iştirakı ilə keçirilən tədbirdə bölmənin sədri akademik İsmayıl

“Qazi Mustafa Kamalın dostu İbrahim Əbilov” adlı kitab türk dilinə tərcümə edililərək işıq üzü görüb.

AMEA Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvi Əbülfəz Quliyev və yazıçı-jurnalist Akif Axundovun müəllifi olduqları “Qazi Mustafa Kamalın dostu İbrahim Əbilov” adlı kitab bu günlərdə doktor Yusif Gedikli tərəfindən türk dilinə tərcümə edilərək Türkiyənin Ankara

Həmyerlimizin Almaniyada monoqrafiyası işıq üzü görüb.

Yunancadan tərcümədə “qaynar” və ya “qaynayan daşlar” deyilən seolitlər demək olar ki, 250 il bundan əvvəl İsveç tədqiqatçısı Kronşted tərəfindən aşkar edilmiş və XX əsrin əvvəllərinə qədər bu faydalı qazıntılara ciddi diqqət yetirilməmişdir. Lakin bu günün heyvandarlıq, quşçuluq, bitkiçilik sahəsində

Həmyerlilərimizin “Naxçıvan Muxtar Respublikasının yüksək dağ florası” adlı kitabı xaricdə işıq üzü görüb.

Bu gün AMEA Naxçıvan Bölməsinin Bioresurslar İnstitutunda təbii bitki örtüyünün qorunması, səmərəli və davamlı istifadə olunması aktual mövzulardan biri kimi aparılantədqiqatlarda elmi əsaslarla öyrənilir. Qeyd edək ki, aparılan tədqiqatlarda da əsas məqsəd Naxçıvan Muxtar Respublikanın yüksək dağ florasının genefondunun toplanması,