Arxiv Bölmələri: Elanlar

Информационное письмо НАХЧЫВАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНА проводит в г. Нахчыване 27-28 июня 2014 года МЕЖДУНАРОДНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ «АВТОНОМИЯ НАХЧЫВАНА – ИСТОРИЧЕСКОЕ ДОСТИЖЕНИЕ»

Уважаемые коллеги! В этом году исполняется 90 лет со дня образования Нахчыванской Автономной Республики. В связи с постановлением Председателя Али Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики от 17 января 2014 года Нахчыванское отделение НАНА, Нахчыванский Государственный Университет, Нахчыванский Институт Учителей и Нахчыванский

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI NAXÇIVAN BÖLMƏSİ NAXÇIVANIN MUXTARİYƏTİ TARİXİ NAİLİYYƏTDİR BEYNƏLXALQ KONFRANS (Naxçıvan, 27-28 İyun 2014 )

Hörmətli elm adamları! Bu il Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 90 ili tamam olur. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədrinin 17 yanvar  2014-cü il tarixli sərəncamına uyğun olaraq  AMEA Naxçıvan Bölməsi, Naxçıvan Dövlət Universiteti, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu və Naxçıvan Özəl Universitetinin

NAKHCHIVAN SECTION OF NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF AZERBAIJAN

NAKHCHIVAN`S AUTONOMY IS A HISTORICAL ACHIEVEMENT INTERNATIONAL CONFERENCE (Nakhchivan, 27-28 June, 2014)           Respected scientists! This year the 90th  anniversary of the establishment of Nakhchivan Autonomous Republic. According to the executive order of Chairman of Supreme Mejlis of Nakhchivan Autonomous

AMEA Naxçıvan Bölməsi elmi müəssisələrinin şöbə və laboratoriyalarında ştatda boş olan şöbə və laboratoriya müdirləri, baş elmi işçi, aparıcı elmi işçi, böyük elmi işçi və elmi işçi vəzifələrini tutmaq üçün müsabiqə elan edir

Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutu üzrə:   Qədim və orta əsrlər tarixi şöbəsi Böyük elmi işçi – 1 yer Elmi işçi –1yer   Qədim dövr arxeologiyası şöbəsi Böyük elmi işçi –2 yer   Etnoqrafiya şöbəsi Böyük elmi işçi – 1

AZƏRBAYCAN MEА NАXÇIVАN BÖLMƏSI ELMI MÜƏSSISƏLƏRDƏ ŞTАTDА BОŞ ОLАN ŞÖBƏ VƏ LАBОRАTОRIYА MÜDIRLƏRI VƏZIFƏLƏRINI TUTMАQ ÜÇÜN MÜSАBIQƏ ELАN EDIR:

TАRIX ETNОQRАFIYА VƏ АRXEОLОGIYА INSTITUTU ÜZRƏ:   Qədim və оrtа əsrlər tаrixi şöbəsi Yeni və ən yeni tаrix şöbəsi Qədim dövr аrxeоlоgiyаsı şöbəsi Аntiк və оrtа əsrlər аrxeоlоgiyа şöbəsi Etnоqrаfiyа şöbəsi Аrxeоlоji xidmət şöbəsi Qаfqаz tаrixi şöbəsi   INCƏSƏNƏT, DIL

Azərbaycan MEA Naxçıvan Bölməsində 2009-cu ildə keçiriləcək konfrans və seminarları planı haqqında məlumat.

Azərbaycan MEA Naxçıvan Bölməsinə 2009-cu ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında keçiriləcək elmi və elmi-texniki konfrans, simpozium, seminar və sesiyaların təsdiq edilmiş planı haqqında məlumat daxil olmuşdur. Bu haqda məlumat almaq istəyənlər Azərbaycan MEA Naxçıvan Bölməsinin Elmi-təşkilat şöbəsinə müraciət edə bilərlər.