Arxiv Bölmələri: Maraqlı məlumatlar

Qədim Şərur.

Akademik İsmayıl Hacıyevin elmi redaktorluğu, akademik İsa Həbibbəylinin elmi məsləhətçiliyi ilə bu günlərdə nəşr edilən “Qədim Şərur” adlı kitabda ərazisi çox qədim tarixə malik olan Şərur rayonunun tarixindən, coğrafi mövqeyindən, flora və faunasından, habelə qazıntılar zamanı aşkar olunan arxeoloji materialların

Məmməd Səid Ordubadi: taleyi və sənəti.

Görkəmli Azərbaycan yazıçısı şair, dramaturq, publisist və ictimai xadim Məmməd Səid Ordubadinin anadan olmasının 140 illik yubileyi ilə əlaqədar olaraq hazırlanmış “Məmməd Səid Ordubadi: taleyi və sənəti” adlı kitab bu günlərdə işıq üzü görüb. AMEA Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və

“Naxçıvan folkloru antologiyası”nın III cildi işıq üzü görüb.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin “Naxçıvan Muxtar Rеspublikasında Xalq yaradıcılığı günlərinin kеçirilməsi haqqında” 7 fеvral 2009-cu il tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Tədbirlər planına əsasən AMEA Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun Folklorşünaslıq şöbəsində hazırlanmış “Naxçıvan folkloru antologiyası”nın

“Azərbaycan dilində qeyri-təyini isimi birləşmələr” monoqrafiyası işıq üzü görüb.

AMEA Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun “Dilçilik” şöbəsinin elmi işçisi Zülfiyyə İsmayıllının “Elmvə Təhsil” nəşriyyatında çap olunan “Azərbaycan dilində qeyri-təyini isimi birləşmələr” monoqrafiyası xalqımızın çox qiymətli sərvəti olan ana dilimizdən bəhs edir. Monoqrafiyada Azərbaycan dilinin qrammatik qurluşu sixemində,

“Xəbərlər” jurnalının yeni sayı işıq üzü görüb.

AMEA Naxçıvan Bölməsinin “Tusi” nəşriyyatında dərc edilən“Xəbərlər” jurnalının bu ilə olan üçüncü nömrəsi işıq üzü görüb. Elm və təhsil müəssisələrində çalışan əməkdaşların elmi-tədqiqat materialları əsasında ildə dörd dəfə geniş oxucu kütləsinə təqdim olunan jurnalın növbəti sayında ictimai və humanitar elmlərin

“Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığında “kiçik” adam obrazlarının ictimai-bədii funksiyası” adlı monoqrafiya işıq üzü görüb.

AMEA Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun böyük elmi işçisi, fil.ü.f.d. Ramiz Qasımlının müəllifi olduğu “Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığında “kiçik” adam obrazlarının ictimai-bədii funksiyası” adlı monoqrafiya nəşr olunmuşdur. Monoqrafiyada Azərbaycanın ədəbiyyat tarixində, azərbaycançılıq ideologiyasının formalaşmasında əvəzsiz xidmətlər olan böyük demokrat

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ampeloqrafiyası işıq üzü görüb.

AMEA Naxçıvan Bölməsinin Bioresurslar İnstitutunun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü, əməkdar elm xadimi Tariyel Talıbov və həmin institutun biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dossent Varis Quliyevin birgə nəşr etdikləri “Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ampeloqrafiyası” adlı fundamental kitab bu günlərdə geniş oxucu kütləsinə

Akademik İsmayıl Hacıyevin “Ermənilərin Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları və qanlı cinayətləri” monoqrafiyası çapdan çıxıb.

AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri, əməkdar elm xadimi, akademik İsmayıl Hacıyevin “Ermənilərin Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları və qanlı cinayətləri” monoqrafiyası çapdan çıxıb. Geniş oxucu kütləsinə təqdim edilən 191 səhifədən ibarət olan yeni nəşr giriş, iki fəsil, nəticə, istifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısından

“Naxçıvan: ilk yaşayış yeri və şəhərsalma yeri kimi” Beynəlxalq simpоziumun materialları ayrıca kitabkimi nəşr olunub.

Ötən il Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclis Sədrinin təşəbbüsü ilə iyulun 20-24-də Naxçıvan şəhərində keçirilən “Naxçıvan: ilk yaşayış yeri və şəhərsalma yeri kimi” mövzusunda beynəlxalq simpоziumun materialları ayrıca kitab kimi nəşr olunub. Bu günlərdə “Əcəmi” nəşriyyatında nəfis bir tərtibatda çap

Aşağı Daşarx kitabı işıq üzü görüb.

AMEA Naxçıvan Bölməsinin Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutunun şöbə müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü Vəli Baxşəliyevin və Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin professoru, t.e.d. Abbas Seyidovun birgə hazırladıqları “Aşağı Daşarx” adlı monoqrafiya bu günlərdə işıq üzü görüb. Akademik İsa Həbibbəylinin elmi məsləhətçiliyi,