Arxiv Bölmələri: Struktur

Bağırov Adil Nəsib oğlu

                     _______________________________________________                                                    Soyadı, adı və atasının adı          Veb-sayt  -  Anadan olduğu yer  Naxçıvan Muxtar

İsmayıl Muxtar oğlu Hacıyev

      İsmayıl Muxtar oğlu Hacıyev Anadan olduğu yer:  – Naxçıvan Muxtar Respublikası, Culfa r-u, Xanəgah kəndi Təvəllüdü:  – 21.01.1951 Təhsili:  – Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu, tarix fakültəsi Elmi dərəcəsi:  – Tarix elmləri doktoru Elmi rütbəsi:  – Professor  Doktorluq dissertasiyasının

Abbasov Əliəddin Dəyyan oğlu

             Veb-sayt    Anadan olduğu yer  Naxçıvan MR,Culfa rayonu, Bənəniyar kəndi  Təvəllüdü  01 avqust 1952  Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi  Bakı Dövlət Universiteti  Elmi dərəcəsi  Kimya elmləri doktoru  Elmi rütbəsi  Dosent  Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:  ixtisasşifri

Talıbov Tariyel Hüseynəli oğlu

                                                                             Veb-sayt   

QULİYEV ƏBÜLFƏZ AMAN OĞLU

QULİYEV ƏBÜLFƏZ AMAN OĞLU Anadan olduğu yer:                 Azərbaycan Respublikası Naxçıvan MR Naxçıvan şəhəri Təvəllüdü:                                    27. 03.

QƏDİRZADƏ HACI QADİR İBRAHİM OĞLU

QƏDİRZADƏ HACI QADİR İBRAHİM OĞLU Anadan olduğu yer:               Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan MR, Naxçıvan Babək rayonunun Cəhri kəndi. Təvəllüdü:                                 20.05.1948 Təhsili:           

TALIBOV TARİYEL HÜSEYNƏLİ OĞLU

TALIBOV TARİYEL HÜSEYNƏLİ OĞLU   Anadan olduğu yer:             Azərbaycan  Respublikası, Naxçıvan MR Şərur rayonunun Siyaqut kəndi Təvəllüdü:                                22.02.1949 Təhsili:          

VƏLİ BAXŞƏLİ OĞLU BAXŞƏLİYEV

VƏLİ BAXŞƏLİ OĞLU BAXŞƏLİYEV   Anadan olduğu yer:               Naxçıvan Muxtar Respublikası Kəngərli rayonunun Böyükdüz kəndi Təvəllüdü:                              05.06.1955 Təhsili:                                   Naxçıvan Dövlət Pedaqoji Institutu,  tarix Elmi dərəcəsi:                        Tarix elmlər doktoru Elmi rütbəsi:                           Dosent Doktorluq dissertasiyasının Ixtisas şifri və ixtisasın adı:  

AMEA Naxçıvan Bölməsi nəzdində fəaliyyət göstərən N.01.211 dissertasiya şurası.

Ünvan: Azərbaycan Respubliкası, Naxçıvan ş., Heydər Əliyev prospeкti, 76 Sədr: İsmayıl Muxtar oğlu Hacıyev – AMEA-nın həqiqi üzvü, tarix elmləri doкtoru, professor. Elmi кatib: Emin Arif oğlu Şıxəliyev – tarix üzrə fəlsəfə doktoru Email: emin_amea@yahoo.com   Dissertasiya Şurası haqqında ümumi məlumat: Azərbaycan MEA Naxçıvan Bölməsi

AMEA Naxçıvan Bölməsinin elmi kitabxanası.

  Ünvan: Naxçıvan MR, Naxçıvan şəhəri, H.Əliyev pr.,35 Tel: (994 36) 5446994 Direktor: Kəngərli Nuridə Tapdıq qızı Fond 1-in müdiri- Quliyeva Kəmalə Əliyar qızı Fond 2-nin müdiri- Firudinbəyova Lətifə Paşa qızı AMEA Naxçıvan Bölməsinin  Elmi kitabxanasının əsası 1972-ci ildə Azərbaycan SSR EA-nın