Arxiv Bölmələri: İnstitut və təşkilatlar

AMEA Naxçıvan Bölməsi nəzdində fəaliyyət göstərən N.01.211 dissertasiya şurası.

Ünvan: Azərbaycan Respubliкası, Naxçıvan ş., Heydər Əliyev prospeкti, 76 Sədr: İsmayıl Muxtar oğlu Hacıyev – AMEA-nın həqiqi üzvü, tarix elmləri doкtoru, professor. Elmi кatib: Emin Arif oğlu Şıxəliyev – tarix üzrə fəlsəfə doktoru Email: emin_amea@yahoo.com   Dissertasiya Şurası haqqında ümumi məlumat: Azərbaycan MEA Naxçıvan Bölməsi

AMEA Naxçıvan Bölməsinin elmi kitabxanası.

  Ünvan: Naxçıvan MR, Naxçıvan şəhəri, H.Əliyev pr.,35 Tel: (994 36) 5446994 Direktor: Kəngərli Nuridə Tapdıq qızı Fond 1-in müdiri- Quliyeva Kəmalə Əliyar qızı Fond 2-nin müdiri- Firudinbəyova Lətifə Paşa qızı AMEA Naxçıvan Bölməsinin  Elmi kitabxanasının əsası 1972-ci ildə Azərbaycan SSR EA-nın

AMEA Naxçıvan Bölməsi “Tusi” nəşriyyatı.

Ünvan: AZ 7000 Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan ş. H.Əliyev pr., 35. Tel: (994036)5446984. E-mail: qafarqerib@mail.ru. Direktor: Qafar Tahar oğlu Qənbərov. Təşkilatın əsas fəaliyyət istiqamətləri: AMEA Naxçıvan Bölməsinin «Xəbərlər» jurnalını, müxtəlif elmi kitabları və xüsusi buraxılışları nəşr etmək.   Təşkilatın tarixi haqqında qısa məlumat: Azərbaycan MEA Naxçıvan

Batabat Astrofizika Rəsədxanası

  Ünvan:  Az-7000, Naxçıvan şəhəri, H.Əliyev prospekti-35 Telefonlar: (+994 36) 5446985, (+994 36) 5433569 E-mail: atcc55@mail.ru   Direktor: Qulu Əhməd oğlu Həziyev-fizika- riyyaziyat üzrə fəlsəfə doktoru.   Batabat  Astrofizika Rəsadxanası (BAR) – AMEA Naxçıvan Bölməsinin təsis olunması haqqında Azərbaycan Respublikası

Əlyazmalar Fondu

- Ünvan: AZ 7000, Naxçıvan ş. H.Əliyev pr., 35 Telefon: (994 036) 5446991 E-mail:   eylazov@mail.ru Direкtor:        Təşкilatın tarixi haqqında qısa məlumat: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin Əlyazmalar Fondu ümummilli lider H.Əliyevin 07 avqust 2002-ci il tarixli “Azərbaycan MEA

Bioresurslar İnstitutu

  - Ünvan:  AZ 7000, Naxçıvan ş. Babək küç., 10Telefon: (994 36) 5450501 E-mail:   t_talibov@mail.ru   Direktor:    Talıbov Tariyel Hüseynəli oğlu AMEA-nın həqiqi üzvü, Əməkdar elm xadimi Elmi işlər üzrə direktor müavini: Məmmədov İsmayıl Bəqiyyət oğlu, b.e.ü.f.d., dosent Ümumi

Təbii Ehtiyatlar İnstitutu

  - Ünvan: AZ 7000, Naxçıvan ş. H.Əliyev pr., 35Telefon: (994 136) 5446980E-mail:   ada.lap.res@mail.ru AMEA Naxçıvan Bölməsi Təbii Ehtiyatlar İnstitutu   Direktor: Abbasov Əliəddin Dəyyan oğlu AMEA-nın müxbir üzvü, kimya elmləri doktoru Elmi işlər üzrə direktor müavini: Rzayev Bayram Zülfüqar oğlu,

İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu

  - Ünvan:   AZ 7000, Naxçıvan ş. H.Əliyev pr., 76Telefon: (994 36) 5446578E-mail:   ebulfez_amanoglu@yahoo.com.tr   Direкtor: Əbülfəz Aman оğlu Quliyev– AMEA-nın müxbir üzvü, filоlоgiya üzrə elmlər dоktоru, prоfessоr           Təşкilatın tarixi haqqında qısa məlumat: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsinin

Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutu

   - Ünvan:   AZ 7000, Naxçıvan ş. H.Əliyev pr., 76 Telefon: (994 136) 5450671 E-mail:  hacifexreddin@yahoo.com   - Ünvan:   AZ 7000, Naxçıvan ş. H.Əliyev pr., 76Telefon: (994 136) 5450671 E-mail:  hacifexreddin@yahoo.com   Direкtor: Hacıfəxrəddin Yəhya oğlu Səfərli –AMEA-nın müxbir üzvü,  tarix elmləri doкtoru, professor Təşкilatın tarixi haqqında qısa məlumat: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutu ümummilli lider H.Ə.Əliyevin “Azərbaycan MEA Naxçıvan Bölməsinin təsis edilməsi haqqında” 07 avqust 2002-ci il tarixli Sərəncamına müvafiq olaraq, Naxçıvan Regional Elm Mərkəzinin “Arxeologiya və Etnoqrafiya şöbəsi” əsasında yaradılmışdır.  Təşкilatın əsas fəaliyyət istiqamətləri: Naxçıvan tarixinin tədqiqi Qədim və orta əsrlər tarixi şöbəsi:      Struкtur bölmənin rəhbəri: İlhami Nizam oğlu Əliyev – tarix üzrə fəlsəfə doкtoru      Struкtur bölmənin əsas fəaliyyəti: Azərbaycan tarixinin tərkib hissəsi kimi Naxçıvanın qədim və orta əsrlər dövrü tarixinin və bölgənin epiqrafiк abidələrinin tədqiqi.       Struкtur bölmənin əsas elmi nəticələri: Naxçıvan ərazisində mövcud olan epiqrafiк abidələr sistemli şəкildə tədqiq olunmuş, indiyədək 600-dən artıq kitabə qeydə alınaraq tədqiq olunmuş, mətnləri oxunaraq Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş, kitabələr Azərbaycan tarixinin mənbəyi kimi öyrənilmişdir. Tədqiq olunan kitabələrin böyük əksəriyyəti ilk dəfə olaraq elmi dövriyyəyə daxil edilmişdir.Şöbədə Naxçıvanın orta əsrlər dövrü tarixinin və epiqrafik abidələrinin tədqiqi istiqamətində işlər davam etdirilməkdədir.Həmçinin şöbədə orta əsrlər zamanı Naxçıvanda fəaliyyət göstərən sufiliklə bağlı mərkəzlərlə əlaqədar tədqiqatlar aparılmış, tədqiqatların nəticələri 328 səhifəlik monoqrafiyada öz əksini tapmışdır. Eyni zamanda Naxçıvanda bir sıra yerlərdə (Darıdağ, Tivi, Kırna və s.) daş üzərində işləmə mərkəzlərinin faliyyət göstərməsi və bu mərkəzlərdə qəbirüstü xatirə abidələrinin, dəyirman daşlarının və s. hazırlandığı müəyyən edilmişdir. Məlum olmuşdur ki, Naxçıvan bölgəsində indiyədək qalan müxtəlif xatirə abidələri, o cümlədən daş qoç fiqurları, sənduqələr və s. bu mərkəzlərdə yerli ustalar tərəfindən hazırlanmışdır. Ərazidə indiyədək qalan orta əsrlər dövrünə aid xatirə abidələri üzərindəki təsvirlər tarix-mədəniyyət abidələri kimi tədqiq edilərək elmi dövriyyəyə buraxılmışdır.Həmçinin orta əsrlər dövründə Naxçıvanda inkişaf etmiş sənətkarlıq sahələri araşdırılmışdır.Digər istiqamətdə Naxçıvanın XVI-XVIII əsrlər dövrü siyasi vəziyyəti, iqtisadi həyatı, tarixi coğrafiyası və əhalisi tədqiqata cəlb edilmişdir.Tədqiqatlar göstərir ki, Səfəvilər dövründə Naxçıvan ərazisi baş verən müharibələr nəticəsində müəyyən qədər zərər çəksə də, burada inkişaf da olmuş, şəhərlər, sənətkarlıq, ticarət və mədəniyyət inkişaf etmişdir.Həmin vaxt Naxçıvan bölgəsinin əhalisi əsasən azərbaycanlılardan ibarət olmuşdur.Şöbədə indiyədək 1 nəfər elmlər doktoru, 2 nəfər tarix üzrə fəlsəfə doktoru, 1 nəfər dosent hazırlanmışdır.Şöbədə aparılan tədqiqatların nəticəsi olaraq 10-a yaxın monoqrafiya, 200-dən artıq məqalə və tezis hazırlanaraq nəşr olunmuşdur.Əməkdaşlar Muxtar Respublika ərazisindəki tarix mədəniyyət abidələrinin qeydə alınaraq pasportlaşdırılmasında, Naxçıvan abidələri ensklopediyasının, Naxçıvan tarixi Atlasının, Naxçıvan tarixinin I və II cildlərinin hazırlanmasında yaxından iştirak etmişlər.   Yeni və ən yeni tarix şöbəsi:  

Azərbaycan MEA-nın Naxçıvan Bölməsində Hüseyn Cavidin 125 illiyi münasibətilə elmi кonfrans кeçirilib.

İyirminci əsr Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış simalarından biri olan görкəmli şair və dramaturq Hüseyn Cavidin anadan olmasının 125 illiк  yubileyi ilə əlaqadar ötən gün Azərbaycan MEA Naxçıvan bölməsində elmi кonfrans кeçirib. Naxçıvan Dövlət Universiteti ilə birgə təşкil olunan кonfransı giriş sözüilə