Arxiv Bölmələri: AMEA-nın muxbir üzvləri

Bağırov Adil Nəsib oğlu

                     _______________________________________________                                                    Soyadı, adı və atasının adı          Veb-sayt  -  Anadan olduğu yer  Naxçıvan Muxtar

Abbasov Əliəddin Dəyyan oğlu

             Veb-sayt    Anadan olduğu yer  Naxçıvan MR,Culfa rayonu, Bənəniyar kəndi  Təvəllüdü  01 avqust 1952  Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi  Bakı Dövlət Universiteti  Elmi dərəcəsi  Kimya elmləri doktoru  Elmi rütbəsi  Dosent  Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:  ixtisasşifri

QULİYEV ƏBÜLFƏZ AMAN OĞLU

QULİYEV ƏBÜLFƏZ AMAN OĞLU Anadan olduğu yer:                 Azərbaycan Respublikası Naxçıvan MR Naxçıvan şəhəri Təvəllüdü:                                    27. 03.

QƏDİRZADƏ HACI QADİR İBRAHİM OĞLU

QƏDİRZADƏ HACI QADİR İBRAHİM OĞLU Anadan olduğu yer:               Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan MR, Naxçıvan Babək rayonunun Cəhri kəndi. Təvəllüdü:                                 20.05.1948 Təhsili:           

TALIBOV TARİYEL HÜSEYNƏLİ OĞLU

TALIBOV TARİYEL HÜSEYNƏLİ OĞLU   Anadan olduğu yer:             Azərbaycan  Respublikası, Naxçıvan MR Şərur rayonunun Siyaqut kəndi Təvəllüdü:                                22.02.1949 Təhsili:          

VƏLİ BAXŞƏLİ OĞLU BAXŞƏLİYEV

VƏLİ BAXŞƏLİ OĞLU BAXŞƏLİYEV   Anadan olduğu yer:               Naxçıvan Muxtar Respublikası Kəngərli rayonunun Böyükdüz kəndi Təvəllüdü:                              05.06.1955 Təhsili:                                   Naxçıvan Dövlət Pedaqoji Institutu,  tarix Elmi dərəcəsi:                        Tarix elmlər doktoru Elmi rütbəsi:                           Dosent Doktorluq dissertasiyasının Ixtisas şifri və ixtisasın adı: