Günlük məlumatlar: İyun 26, 2015

Bağırov Adil Nəsib oğlu

                     _______________________________________________                                                    Soyadı, adı və atasının adı          Veb-sayt  -  Anadan olduğu yer  Naxçıvan Muxtar

Görkəmli sərkərdənin 120 illik yubileyi ilə əlaqədar elmi konfrans

Cəmşid Naxçıvanski bacarıqlı sərkərdə kimi şərəfli döyüş yolu keçib. O, Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda aparılan mübarizələrdə göstərdiyi şücaətlərlə milli hərb sənəti tarixinə dəyərli töhfələr verib. Böyük sərkərdənin ölkədə yüksəkixtisaslı hərbçi kadr hazırlığı sahəsində zəngin fəaliyyəti təqdirəlayiqdir. Cəmşid Naxçıvanski 1930-cu illərin ağır