Rəyasət heyəti

 

Sədr: Akademik İsmayıl Muxtar oğlu Hacıyev İş telefonu: (+994 036) 544 65 80 – 122

Faks: (+994 036) 545 46 22

Email: ismayil_haciyev@yahoo.com

Rəyasət heyətinin üzvləri: Akademik Tariyel Hüseynəli oğlu TalıbovTelefon: (+994 036) 544 09 64

 

Müxbir üzv Fəxrəddin Yəhya oğlu Səfərli

Telefon: (994 036) 545 06 71

 

Müxbir üzv Əbülfəz Aman oğlu Quliyev

Telefon: (+994 036) 544 65 78

 

Müxbir üzv Əliəddin Dəyyan oğlu Abbasov

Telefon: (+994 036) 544 69 80

 

Müxbir üzv Saleh Heydər oğlu Məhərrəmov

Telefon: (+994 036) ) 545 23  66

 

Müxbir üzv Vəli Baxşəli oğlu Baxşəliyev

Telefon: (+994 036)  545 34 77

 

Müxbir üzv Hacı Qadir İbrahim oğlu Qədirzadə

Telefon: (+994 036) 544 65 83

 

Müxbir üzv Adil Nəsib oğlu Bağırov

Telefon: (+994 036) 544 65 83

Rəyasət Heyətinin elmi katibi: Rəşad Əli oğlu ZülfüqarovEmail: reshadzulfugarov@yahoo.com

Telefon: (+994 036) 545 16 80

İnstitutlar: Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutuTelefon: (+994 036) 5450671

 

İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu

Telefon: (+994 036)  5446578

 

Təbii Ehtiyatlar İnstitutu

Telefon: (+994 036) 5446980

 

Bioresurslar İnstitutu

Telefon: (+994 036) 5450501

 

Əlyazmalar Fondu

Telefon: (+994 036)  5446991

 

Batabat Astrofizika Rəsədxanası

Telefon: (+994 036) 5446985

 

Rəyasət Heyətinin nəzdindəki təşkilatlar:
Elmi kitabxanaTelefon: (+994 036) 5446994

 

Tusi nəşriyyatı

Telefon: (+994 036)  5446984

 

Köməkçi heyət: Türkanə Eldar qızı Adıgözəlova Vəzifəsi: Aparıcı MütəxəssisTelefon: (994 36) 5446580 – 111

 

Jalə Tələt qızı İbrahimova

Vəzifəsi: Mütəxəssis

Telefon: (994 36) 5456808

 

Elmi təşkilat şöbəsi
Şöbənin rəisi: Orxan Rza oğlu BağırovTelefon: (+994 036) 5453496

Email: orxan_bagirov@mail.ru

Şöbənin işçiləri:
İşlər idarəsi
Maliyyə-uçot və hesabat şöbəsi
Şöbənin rəhbəri: Hənifə Məmməd oğlu HənifəyevTel: (994-36) 5446599
Şöbənin işçiləri: Nəsimi Ramiz oğlu SəfərovVəzifəsi: müavinTel: (994-36)5446599
İşlər idarəsi
İşlər müdiri:
Şöbənin işçiləri: Abbasəli Kazım oğlu MaqsudovVəzifəsi: Baş mütəxəssisTel: (994-36) 5451166 

İlham İman oğlu Cəfərov

Vəzifəsi: Aparıcı mütəxəssis

Tel: (994-36) 5451166

Kadrlar və Doktorantura şöbəsi
Şöbənin rəisi: Filurə Rəhman qızı Sadiqova Tel: (994-36) 5446597
Şöbənin işçiləri: Leyla Abbas qızı Səfərova Vəzifəsi: Baş mütəxəssisTel: (994-36) 5446597Ləman Hüseyn qızı Hüseynova

Vəzifəsi: Mütəxəssis

Tel: (994-36) 5446597

İnformasiya şöbəsi
Şöbənin işçiləri: Türkanə Əli qızı BəylərliVəzifəsi: Mütəxəssis

Telefon: (+994 036) 5456745

 

Səkinə İbrahim qızı Məmmədova

Vəzifəsi: Mütəxəssis

Telefon: (+994 036) 5456745

Mərkəzi Elmi Arxiv
Arxiv müdiri: Rəna İsmayıl qızı MəmmədovaTelefon: (+994 036) 5456995
Nəqliyyat-təsərrüfat şöbəsi
Qaraj müdiri: Rövşən Asif oğlu Bağırov Telefon: (+994 036) 5450199
Şöbənin işçiləri: Vaqif Əleyxa oğlu MəmmədovaVəzifəsi: Mütəxəssis

 

Sübəhəddin Abbasəli oğlu Nəcəfov

Vəzifəsi:Texnik

Mülki Müdafiə üzrə qərargah
Qərargah rəisi:
Rövşən İlman oğlu OrucəliyevTelefon: (+994 036) 5446587 – 134
Ümumi şöbə
Şöbənin müdiri: Rəfiqə Vəli qızı AbdullayevaTel: (994-36) 5455710 -133