AMEA Naxçıvan Bölməsinin elmi kitabxanası.

 

Ünvan: Naxçıvan MR, Naxçıvan şəhəri, H.Əliyev pr.,35

Tel: (994 36) 5446994

Direktor: Kəngərli Nuridə Tapdıq qızı

Fond 1-in müdiri- Quliyeva Kəmalə Əliyar qızı

Fond 2-nin müdiri- Firudinbəyova Lətifə Paşa qızı

AMEA Naxçıvan Bölməsinin  Elmi kitabxanasının əsası 1972-ci ildə Azərbaycan SSR EA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasının filialı kimi Naxçıvan Regional Elmi Mərkəzinin nəzdində qoyulmuşdur. 2002-ci ildə Ümummilli lider Heydər Əliyevin 7 avqust tarixli sərəncamı ilə yaradılan AMEA Naxçıvan Bölməsinin tərkibində sərbəst elmi kitabxana kimi fəaliyyətini davam etdirir. 2013-cü il Sentyabr ayının 4-də kitabxana Elektron Kitabxana statusu alaraq fəaliyyətini bu istiqamətdə aparmağa başlamışdır. Kitabxana universal xarakterli elmi kitabxana olaraq fondları elmi-texniki, ictimai-siyasi və ədəbi-bədii ədəbiyyatlarla komplektləşdirilmişdir. Kitabxana əsasən müxtəlif elmi müəsissələrdə çalışan alimlərə elmi işçilərə, üniversitet müəllim və tələbələrinə, xalq təsərüfatının müxtəlif mütəxəssislərə xidmət göstərir.

Əsas fəaliyyət istiqamətləri:

 1. Oxuculara xidmət:
 •  Elektron oxu zalında internet vasitəsi ilə
 • Müxtəlif çap məsullarını əhatə edən fondlar vasitəsi ilə
 • Elektron və ənənvi kataloq -kartoteka sistemi vasitəsi ilə
 • Müxtəlif mövzuları əhatə edən və yeni kitablardan təşkil olunmuş sərgilərin vasitəsi ilə
 1. Kitabxana fondlarının komplektləşdirilməsi:
 • Abunə yolu ilə alıənmış qəzet və jurnallar
 • Pul köçürmə yolu ilə alınmış müxtəlif kitablar vasitəsi ilə
 • Müəlliflər tərəfindən hədiyyə edilmiş kitablar  vasitəsi ilə
 • Müxtəlif şəxslərin fərdi kitabxanalarından hədiyyə edilmiş ədəbiyyatlar vasitəsi ilə
 • Müxtəlif müəssisə və təşkilatların hədiyyə etdiyi kitablar vasitəsi ilə
 1. Məlumat- biblioqrafiya işləri:
 • Soraq-biblipoqrafiya işlərinin təşkili və aparılması
 • Məlumat-biblioqrafiya işlərinin tıəşkili və aparılması
 1. Kitabxana fondlarına daxil olan çap məhsullarının ümumi, fərdi, elmi və texniki işlənərək sistemləşdirilməsi

Ümumi nəticələr:

 1. Kitab fondlarının həcmi- 35476
 1. Jurnal fonunun həcmi- 18577
 1. Avtoreferat fondunun həcmi- 5199
 1. Dissertasuya fondunun hıəcmi-73
 1. Elektron kataloqlaşdırılmış kitablar- 4459
 1. Eletron kartotekaya yazılmış qızet və jurnal məqalələri- 4538
 1. Elektron kataloqlaşdırılmış avtoreferatlar-02535
 1. Elektron kataloqlaşdırılmış dissertasiyalar-73
 1. Skanet olunmuş kitablar-537

     Kitabxananın struktur bölmələri: 

 • Fond 1-  (Əsas fond –Elmi-texniki, ictimai-fəlsəfi və bədii ədəbiyyatlarla komplektləşdirilmiş universal xarakterli fonddur)
 • Fond2-       (Depozitar fond- İctimai-fəlsəfi, ədəbi-bədii və texniki kitablarla, həmçinin qəzet və jurnallardan təşkil olunmuş fonddur)
 • Elektron və ənənəvi oxu zalları
 • Referativ jurnal fondu
 • Dövri mətbuat fondu
 • Kataloqlaşdırılma və annotasiya bölməsi
 • Kitabişləmə və biblioqrafiya bölməsi
 • Skaner bölməsi
 • Kitab mübadiləsi bölməsi

 

AMEA Naxçıvan Bölməsinin Elmi kitabxanasının  01.04.2015-ci il tarixə qədər   

                                            mövcud olan rəqəm göstəriciləri

 1. Oxucuların sayı: ənənəvi oxucu- 357

Elektron oxucu- 78

 1. Kitab fondunun ümumi həcmi- 34703
 2. Xarici(Qərbi Avropa və Şərq dillərində) kitablıarın ümumi həcmi- 773
 3. Jurnal fondunun ümumi həcmi- 18577
 4. Avtoreferat fondunun ümumi həcmi- 5199
 5. Dissertasiya fondunun ümumi həcmi- 73
 6. Elektron kataloqlaşdırılmış kitablar- 4459
 7. Elektron kartotekaya yazılmış qəzet və jurnal məqalələri- 4538
 8. Elektron kataloqlaşdırılmış avtoreferatlar- 2535
 9. Elektron kataloqlaşdırılmış dissertasiyalar- 73
 10. Skaner olunmuş kitablar- 537
 11. Elektron oxunma sayı- 3374

 

2015-ci ilin ilk üç (3) ayı ərzində kitabxanaya daxil olmuşdur:

 1. Kitablar- 706
 2. Jurnallar- 46
 3. Avtoreferatlar- 91
 4. Kitabxanada fəaliyyət göstərən müxtəlif adlı kartotekaların ümumi sayı-30
 5. Kitabxanaya 10 adda Respublika qəzetləri və 12 adda müxtəlif elmi jurnallar daxil olur.
 6. Kitabxana fondlarının ümumi həcmi- 59356 ədəd təşkil edir.