QƏDİRZADƏ HACI QADİR İBRAHİM OĞLU

QƏDİRZADƏ HACI QADİR İBRAHİM OĞLU

Anadan olduğu yer:               Azərbaycan Respublikası, Naxçıvan MR, Naxçıvan

Babək rayonunun Cəhri kəndi.

Təvəllüdü:                                 20.05.1948

Təhsili:                                      Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun

Naxçıvan filialı

Elmi dərəcəsi:                        Tarix elmləri doktoru

Elmi rütbəsi:

Doktorluq dissertasiyasının

ixtisas şifri və ixtisasın adı:    07.00.07- Etnoqrafiya, etnologiya və

antropologiya

Müxbir üzv seçildiyi

tarix və ixtisasın adı:             2007- Etnoqrafiya

Çapdan çıxmış elmi

əsərlərinin ümumi sayı:         117 elmi əsər, 12 kitab

Xaricdə çıxmış elmi

əsərlərinin ümumi sayı:          48 elmi əsər, 1 kitab

Əsas elmi naliyyətləri:           Azərbaycan türklərində ailə- məişət münasibətlərinin tədqiqi. Adət və inamlar əsasında etnik mədəni münasibətlərin, etnogenetik əlaqələrin öyrənilməsi, etnodemoqrafik məsələlərin araşdırılması, qədim mədəniyyətlər, ilkin məişət münasibətləri, təsərrüfat həyatı, milli və dini dəyərlərin qarşılıqlı əlaqələrinin elmi təhlili, şəxsiyyət və cəmiyyət, kamil insanlıq məsələlərinin tədqiqi və s.

Kadr hazırlığı aspirant və

dissertantların sayı:               5

 

Əsas elmi əsərlərin adları:      1.     Əshabi- Kəhf: Müqəddəslik, tarixilik və inancların genezisi.

Bakı: 2002, 112 s.

  1. Ailə və məişətlə bağlı adətlər, inamlar, etnogenetik əlaqələr.

Bakı: 2003, 368 s.

  1. Adetler, inanclar və türklerin soy kütügü meselesi. Ankara:

2005, 144 s.

  1. Həzrət-i Insan. Bakı: 2005, 104 s.
  2. Cəhriçay vadisi. Naxçıvan, 2007;
  3. Nuh peyğəmbər, Dünya Tufanı və Naxçıvan, Naxçıvan 2008;
  4. Türkün müalicəsi-Türkaçarə. Naxçıvan, 2010 və s.

İş yeri və ünvanı:                   AMEA Naxçıvan Bölməsi Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya Institutu, Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 76.

Vəzifəsi:                                 AMEA Naxçıvan Bölməsi, Elmi işlər üzrə direktor müavini

Xidməti tel.:                           (036) 544-65-83

Ev tel.:                                   (036) 541-65-98

Mobil tel.:                              050 586 64 07

Elektron poçtu:                       hgadirzade@yahoo.com