Azərbaycan MEA Naxçıvan Bölməsində 2009-cu ildə keçiriləcək konfrans və seminarları planı haqqında məlumat.

Azərbaycan MEA Naxçıvan Bölməsinə 2009-cu ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında keçiriləcək elmi və elmi-texniki konfrans, simpozium, seminar və sesiyaların təsdiq edilmiş planı haqqında məlumat daxil olmuşdur.

Bu haqda məlumat almaq istəyənlər Azərbaycan MEA Naxçıvan Bölməsinin Elmi-təşkilat şöbəsinə müraciət edə bilərlər.