AMEA Naxçıvan Bölməsi elmi müəssisələrinin şöbə və laboratoriyalarında ştatda boş olan şöbə və laboratoriya müdirləri, baş elmi işçi, aparıcı elmi işçi, böyük elmi işçi və elmi işçi vəzifələrini tutmaq üçün müsabiqə elan edir

Tarix, Etnoqrafiya və Arxeologiya İnstitutu üzrə:

 

Qədim və orta əsrlər tarixi şöbəsi

Böyük elmi işçi – 1 yer

Elmi işçi –1yer

 

Qədim dövr arxeologiyası şöbəsi

Böyük elmi işçi –2 yer

 

Etnoqrafiya şöbəsi

Böyük elmi işçi – 1 yer

 

İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu üzrə:

 

Musiqi və teatr şöbəsi

Böyük elmi işçi – 1 yer

 

Dilçilik şöbəsi

Böyük elmi işçi – 1 yer

 

Folklorşünaslıq şöbəsi

Baş elmi işçi – 1 yer

Böyük elmi işçi – 2 yer

Elmi işçi – 1 yer

 

Ədəbiyyatşünaslıq şöbəsi

Aparıcı elmi işçi – 1 yer

Elmi işçi – 1 yer

Təbii Ehtiyatlar İnstitutu üzrə:

 

Mineral xammalın kimyası və texnologiyası laboratoriyası

Böyük elmi işçi – 1 yer

 

Sorbsiya prosesləri laboratoriyası

Böyük elmi işçi –2 yer

 

Fiziki tədqiqatlar laboratoriyası

Laboratoriya rəhbəri – 1 yer

Böyük elmi işçi – 1 yer

 

Coğrafiya şöbəsi

Elmi işçi – 1 yer

 

Bioresurslar İnstitutu üzrə:

 

Meyvə, tərəvəz və üzüm laboratoriyası

Böyük elmi işçi – 1 yer

 

Dənli taxıl, paxlalı və texniki bitkilər laboratoriyası

Böyük elmi işçi – 1 yer

 

Nəbatat şöbəsi

Böyük elmi işçi – 1 yer

 

 

 

Bitki sistematikası şöbəsi

Aparıcı elmi işçi – 1 yer

Böyük elmi işçi – 1 yer

 

Zooloji tədqiqatlar şöbəsi

Şöbə müdiri – 1 yer

Böyük elmi işçi – 2 yer

 

Batabat Astrofizika Rəsədxanası üzrə:

 

Səma cisimlərinin mövqe müşahidələri şöbəsi

Böyük elmi işçi – 1 yer

 

Əlyazmalar Fondu üzrə:

 

Əlyazmaların kataloqlaşdırılması, tədqiqi və nəşri şöbəsi

Şöbə müdiri – 1 yer

 

Müsabiqədə yerlərə uyğun olaraq elmlər doktorları, fəlsəfə doktorları və magistraturanı bitirənlər iştirak edə bilərlər.

Sənədlər müsabiqənin tələblərinə uyğun olaraq elan dərc edilən gündən etibarən bir ay müddətində aşağıdakı ünvana göndərilməlidir.

 

 

Az – 7000, Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 76. AMEA Naxçıvan Bölməsi Kadrlar və Doktorantura şöbəsi

Telefon: 545-16-80

               544-65-97