Əlaqə

                                                Ünvan:        AZ 7000, Naxçıvan şəhəri,
Heydər Əliyev prospekti, 76
                                              Telefon:       (994 36) 5446580
                                                    Faks:       (994 36) 5454622
                                                E-mail:       amea_nb@yahoo.com