Sadıqzadə Nigar Nurəddin qızı

Sadıqzadə Nigar Nurəddin qızı 30 avqust 1983- cü ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 2000-2004- cü illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Tarix- filologiya” fakultəsinin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ixtisası üzrə bakalavr pilləsini bitirmişdir. 2004- 2006- cı illərdə həmin universitetin “Azərbaycan ədəbiyyatı” ixtisası

Tanınmış alimin 60 illik yubileyi qeyd оlunub

    AMEA Naxçıvan Bölməsinin Biоresurslar Institutunun direktоru, biоlоgiya elmləri dоktоru, AMEA-nın müxbir üzvü, prоfessоr Tariyel Talıbоvun anadan оlmasının 60 illik yubileyi münasibəti ilə AMEA Naxçıvan Bölməsində tədbir keçirilib. Tədbiri AMEA Naxçıvan Bölməsinin sərdri, akademik Ismayıl Hacıyev açaraq 60 yaşlı alimin

Cəfərli Mahnur Möysün qızı

Cəfərli Mahnur Möysün qızı 8 fevral 1981-ci ildə Naxçıvan MR, Babək rayon Vayxır kəndində anadan olmuşdur. 1999-2003- cü illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin “ Təbiətşünaslıq” fakültəsinin Kimya ixtisası üzrə bakalavr pilləsini bitirmişdir. 2003-2005-ci illərdə həmin universitetin “Fiziki kimya” ixtisası üzrə magistratura

Səfərova (Ələkbərova) Leyla Abbas qızı

Səfərova (Ələkbərova) Leyla Abbas qızı 25 iyul 1981-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1998 – 2002-ci illərdə Azərbaycan Dillər Universitetinin “İngilis dili” ixtisası üzrə bakalavr pilləsində, 2004 – 2006-cı illərdə isə Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Xarici dillər – İngilis dili” ixtisası

Seyidzadə Günel Mirhəşim qızı

Seyidzadə Günel Mirhəşim qızı 31 may 1980-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1998-2002 –ci illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Təbiətşünaslıq-Tibb” fakultəsinin biologiya ixtisası üzrə bakalavr pilləsinin bitirmişdir. 2003-2006-cı illərdə həmin universitetin “Biologiya” ixtisası üzrə magistratura şöbəsinin məzunu olmuşdur. 2003-cü ildə AMEA

Məmmədova Günel Aslan qızı

Məmmədova Günel Aslan qızı 6 dekabr 1980-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1997-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsinə daxil olmuş və 2003-cü ildə həmin fakültənin magistr pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1 mart 2004-cü ildə Azərbaycan MEA Naxçıvan Bölməsinin

Novruzova Enzalə Sucaxan qızı

Novruzova Enzalə Sucaxan qızı 02 noyabr 1980-ci ildə Babək rayon Cavidabad kəndində anadan olmuşdur. 1997-2001-ci illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Təbiətşünaslıq” fakültəsinin Biologiya ixtisası üzrə bakalavr pilləsində, 2001-2003-cü illərdə isə həmin universitetin “Botanika” ixtisası üzrə magistratura şöbəsində təhsil almışdır. 2003-2005-ci illərdə

Məmmədov Elxan Qadir oğlu

Məmmədov Elxan Qadir oğlu 09 may 1980-cı ildə Şərur rayonunun Yurdçu kəndində anadan olmuşdur. 1998-2002-ci illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tarix-filologiya fakültəsinin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ixtisası üzrə bakalavr pilləsində, 2004-2007-ci illərdə həmin universitetin “Folkorşünaslıq və mifologiya” ixtisası üzrə magistarturasında təhsil

Hüseynzadə Əkrəm Rüfət oğlu

Hüseynzadə Əkrəm Rüfət oğlu 30 aprel 1983-cü ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1999-2003-cü illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Tarix-filologiya” fakültəsinin Azərbaycan dili ixtisası üzrə bakalavr pilləsini bitirmişdir. 2003-2005-ci illərdə həmin universitetin “Folklorşünaslıq və mifologiya” ixtisası üzrə magistratura şöbəsini məzunu olmuşdur. 2005-ci

Nəsirova Əfruz Səttar qızı

Nəsirova Əfruz Səttar  qızı 13 may 1988-ci ildə Culfa rayon Bənəniyar kəndində anadan olmuşdur. 2005-2009-cu illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Təbiətşünaslıq” fakültəsinin Biologiya ixtisası üzrə bakalavr pilləsi üzrə təhsil almışdır. 2009-2011-ci illərdə Bakı Dövlət universitetinin “Mikrobiologiya və Virusologiya” ixtisası üzrə magistratura